Binnenkort start de verkoop van Flair10!

13 mei 2022

Dit kleinschalig woon- en voorzieningencluster zal worden gebouwd op de hoek van de Madesteinweg, Boomaweg en Thomas Mannsingel en is een nieuwe toevoeging aan Vroondaal Den Haag.

Door de ligging aan de entree van de wijk zal het daarmee ook een echte ontmoetingsplek voor de bewoners van de wijk worden. In het cluster is ruimte voorzien voor een kleine supermarkt voor de dagelijkse boodschappen, een zorg-gerelateerde (maatschappelijke) invulling en mogelijk ook wat kleinschalige horeca. Daarnaast worden in het plan 35 appartementen en 12 eengezinswoningen gerealiseerd.

Flair10 komt te liggen aan een plein. Dit plein laat alles samenkomen en zorgt voor een gezellige ontmoetingsplek en het staat via een plantsoen in verbinding met de (nieuwe) school en het Park.

Wij verwachten dat de verkoop van de woningen en appartementen van Flair10 in juni 2022 van start kan gaan. Indien je je aanmeldt als belangstellende, houden wij je uiteraard op de hoogte!