Nieuwbouw in Den Haag

Den Haag of 's-Gravenhage is de hoofdstad van de provincie Zuid-Holland en met 534.158 inwoners (31 mei 2018, bron: CBS) de derde grootste gemeente van Nederland, na Amsterdam en Rotterdam. Sinds 1 januari 2015 vormt Den Haag samen met 22 andere gemeenten de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, met gezamenlijk 2,3 miljoen inwoners. Deze regio maakt op haar beurt weer deel uit van de Randstad.


Den Haag is de enige grote Nederlandse stad aan de Noordzee en heeft een kustlijn van elf kilometer. De stad beschikt over twee badplaatsen: Scheveningen en Kijkduin. Daarnaast ligt een breed zandstrand met een duinenrij: een omvangrijk natuurgebied. Scheveningen - vroeger een vissersdorp - heeft een regionale haven. Door de ligging aan de Noordzee is Den Haag sinds de 19e eeuw een internationaal toeristenoord.

De Nederlandse regering en het parlement zijn in de stad gevestigd, en het is de residentie van het koninklijk huis. Al is Den Haag niet de hoofdstad van Nederland, het vervult wel degelijk die rol. Zo staan bijna alle ambassades en ministeries in Den Haag. Daarnaast is de stad standplaats van verschillende nationale en internationale rechtscolleges, waaronder het Internationaal Gerechtshof en Strafhof.

Geschiedenis
In het Haagse gebied woonden al vroeg mensen, lang voordat er sprake was van een dorp met de naam Den Haag. De oudste archeologische vondsten gedaan in de omgeving van het Binnenhof dateren uit circa 3000 v.Chr.; zo werd in 1912 bij de bouw van Hotel Central aan de Lange Poten, nu onderdeel van het Tweede-Kamercomplex, een gave vuurstenen vuistbijl gevonden, waarvan de gebruikers ingedeeld kunnen worden bij de Vlaardingencultuur.[7]

In de 2e eeuw na Chr. lag er in de duinen aan de zuidrand van de stad een Romeins fort met bijbehorende nederzetting, de zogenaamde Vicus van Ockenburgh. Hier zijn al vanaf de jaren 20 opgravingen verricht.

Het huidige Den Haag bestaat sinds 1230, toen graaf Floris IV van Holland op de plek waar reeds een hofstede stond van Vrouwe Meilindis van Wassenaer een bescheiden kasteel bouwde. In 1248 liet graaf Willem II, tevens Rooms koning geworden, een meer passend kasteel bouwen aan een duinmeer, de huidige Hofvijver. Zijn zoon Floris V zorgde er na Willems vroegtijdige dood voor dat de Ridderzaal voltooid werd. De Ridderzaal en het Binnenhof werden versterkt, maar het dorp eromheen kreeg nooit stadsrechten, al bleef Den Haag residentie van de graven van Holland en hun opvolgers. Den Haag kon groeien als compromis tussen de Hollandse steden, maar diezelfde steden zorgden ervoor dat Den Haag geen vestingstad werd.

In 1528 werd Den Haag overvallen door de Gelderse veldheer Maarten van Rossum, die de nederzetting buiten het grafelijk kasteel brandschatte, waardoor de brandstichting werd afgekocht. Ook tijdens de beginjaren van de Tachtigjarige Oorlog werd Den Haag genadeloos geplunderd en raakte het nagenoeg ontvolkt. De stad was het Spaanse hoofdkwartier tijdens het Beleg van Leiden.

Al zeker sinds circa het begin van de 15e eeuw telde Den Haag enkele duizenden inwoners, waardoor het in feite eerder een stad dan een dorp was. Een stad placht in die tijd echter een zeer verregaande mate van zelfbestuur te hebben en de graven van Holland (en later hun opvolgers: de hertogen van Bourgondië en de Habsburgers) kozen ervoor om het in hun eigen residentie zelf voor het zeggen te hebben. Vanaf 1585 zette de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden deze praktijk voort, omdat Den Haag de plaats was waar het hoogste regeringsorgaan, de Staten-Generaal, resideerde. Ook was het stadhouderlijk hof daar gevestigd. Aanvankelijk had het er in de jaren 1580 nog om gespannen of het verwoeste Den Haag weer zou worden opgebouwd: de machtige stad Delft wilde in haar directe omgeving de opkomst van een gevaarlijke rivaal liever verhinderen, mede omdat deze stad wenste dat de Staten-Generaal zich blijvend in Delft zou vestigen. Er werd toch tot wederopbouw besloten, en de Staten-Generaal vestigden zich, na onder andere Middelburg, in 1585 definitief te Den Haag.

In 1622 telde Den Haag 16.000 inwoners. In de 17e eeuw werd Den Haag omgeven door grachten, die door stadhouder prins Maurits als aanzet tot volledige vestingwerken waren aangelegd, maar van de geplande echte verdedigingswerken kwam verder niets. Aan het eind van de 18e eeuw was het bevolkingsaantal opgeklommen tot ongeveer 40.000, waarmee dit "dorp" de op twee na grootste nederzetting van Nederland was geworden (na Amsterdam en Rotterdam). Door de aanwezigheid van het stadhouderlijk Hof, de Staten-Generaal en buitenlandse diplomaten en (buitenlandse) adel had Den Haag een veel aristocratischer karakter dan de meeste andere Nederlandse steden. Er was een groot contrast tussen de aristocratische wijk rondom het Binnenhof en Voorhout en de meer volkse delen van het "dorp".

Pas in 1806, onder Frans bewind, kreeg Den Haag zijn stadsrechten, maar in die tijd was een vestingmuur eerder een keurslijf dan een voordeel: Den Haag bleef zonder omwalling en kon zich op ruime schaal uitbreiden. Onder het Koninkrijk der Nederlanden, ontstaan in de jaren 1813-1815, bleef Den Haag de vestigingsplaats van regering en parlement (de moderne Staten-Generaal). Na 1850 begon de stad zich uit te breiden buiten de 17e-eeuwse grachtengordel. Het inwonertal was toen ruim 70.000.

Bestand:Den Haag bouwt op.ogv
Tentoonstelling over de wederopbouwplannen in het Gemeentemuseum in 1946
Omstreeks 1870 zou het aantal van 100.000 worden gehaald, en rond 1900, in de fin de siècle-tijd van Louis Couperus, telde de stad ongeveer 200.000 inwoners. Ten zuiden van de oude binnenstad ontstonden toen dichtbevolkte arbeiderswijken zoals het Laakkwartier en de Schilderswijk, terwijl tegen de duinkant nieuwe wijken voor de meer gefortuneerde burgers gebouwd werden, zoals het Statenkwartier, Duinoord en de Archipelbuurt. In die tijd speelde Den Haag ook in kunstzinnig opzicht een belangrijke rol vanwege de schilders van de Haagse School. In 1873 werd op het Lange Voorhout waarschijnlijk het eerste Haagse riool aangelegd, de putdeksel werd gemaakt door ijzergieterij de Prins van Oranje.

In 1899 vond in Den Haag de Eerste Haagse Vredesconferentie plaats, die leidde tot de oprichting van het Permanent Hof van Arbitrage, dat in Den Haag gevestigd werd. Tussen 1907 en 1913 werd het Vredespaleis gebouwd, waarin dit Hof zou zetelen. Tevens werd later het Internationaal Gerechtshof in het Vredespaleis gevestigd.

Tegen het eind van de Tweede Wereldoorlog, op 3 maart 1945, kwamen tijdens het bombardement op Bezuidenhout 510 mensen om het leven. Het bombardement werd uitgevoerd door de Geallieerden en had als doel de vernietiging van de mobiele V2-lanceerinrichtingen van de Duitsers.

Op 29 oktober 1983 demonstreerden ruim 550.000 mensen vreedzaam tegen de plaatsing van kruisraketten in Nederland en tegen de kernbewapening in het algemeen. Het is het grootste straatprotest ooit dat in Nederland gehouden werd.

In 1960 was het inwonertal van Den Haag opgelopen tot boven de 600.000. Door suburbanisatie en de opkomst van groeikernen rond de stad, zoals Zoetermeer, waren daar aan het eind van de eeuw nog 441.000 inwoners van over. Sindsdien volgden nieuwe annexaties en stadsuitbreidingen, onder meer in Ypenburg en Leidschenveen, waardoor in 2011 opnieuw de grens van 500.000 inwoners werd overschreden.
Lees meer...

Gemeente
Den Haag

Inwoners
534.158

Nieuwbouwprojecten in Den Haag

Vroondaal Kavels
Den Haag

van
€ 390.000
tot
€ 1.950.000

Villapark Uithofslaan
Den Haag

vanaf
€ 390.000

Carnegie Villa Apartments
Den Haag

van
€ 1.695.000
tot
€ 2.995.000

Julia's Park
Den Haag

van
€ 525.000
tot
€ 2.450.000

Zuidhaven, De Zuid
Den Haag

van
€ 495.000
tot
€ 1.500.000

SANDT Vroondaal
Den Haag

van
€ 540.000
tot
€ 815.000

Maison Royal
Den Haag

van
€ 565.000
tot
€ 1.475.000

De Primeur - De Schoone Ley - Fase 2
Den Haag

van
€ 210.500
tot
€ 545.000

Nieuw Kijkduin
Den Haag

van
€ 465.900
tot
€ 875.900

Het Poortgebouw
Den Haag

van
€ 570.000
tot
€ 1.585.000

Binck Plaats
Den Haag

van
€ 489.850
tot
€ 679.850

Nieuw Kijkduin-Poniente, Tramontana, Lombarde, Sirocco en Levanter
Den Haag

van
€ 399.850
tot
€ 1.946.000

Het Boegbeeld
Den Haag

van
€ 198.850
tot
€ 591.850

De Sophia - Sophialaan 3
Den Haag

van
€ 1.345.000
tot
€ 2.450.000

ZuidHaven appartementen
Den Haag

van
€ 495.000
tot
€ 730.000

De Regent fase 1 - Energiekwartier
Den Haag

van
€ 442.500
tot
€ 620.000

PlesmanDuin
Den Haag

van
€ 288.500
tot
€ 1.650.000

Madepolderweg 25 - 27
Den Haag

vanaf
€ 599.999

SANDT Vroondaal fase 2
Den Haag

van
€ 549.000
tot
€ 815.000

Haagsche Hof - De Schoone Ley
Den Haag

van
€ 339.500
tot
€ 500.550

Next Level, De Ruijterstraat 38
Den Haag

van
€ 400.000
tot
€ 1.995.000

Villa's van Oosteinde
Den Haag

vanaf
€ 750.000

De Heeren van Vroondaal - fase 4
Den Haag

van
€ 370.850
tot
€ 611.850

LUMEN
Den Haag

van
€ 287.500
tot
€ 2.250.000

De Veenweg
Den Haag

vanaf
€ 1.169.000

De Dames van Vroondaal- Fase 2 te 'S-Gravenhage
Den Haag

van
€ 324.850
tot
€ 474.850

Park Hoog Oostduin HUUR
Den Haag

van
€ 1.020
tot:
€ 1.910

The Port Living
Den Haag

van
€ 780
tot:
€ 1.600

De President - Huur
Den Haag

van
€ 935
tot:
€ 1.610

Finest of Ockenburgh HUUR
Den Haag

van
€ 1.313
tot:
€ 1.520

Langs de Ley
Den Haag

van
€ 795
tot:
€ 1.675

De Hoge Regentesse
Den Haag

van
€ 875
tot:
€ 1.140

Parklane Residences
Den Haag

van
€ 1.495
tot:
€ 3.975

De Stadhouders (huur)
Den Haag

van
€ 995
tot:
€ 1.530

Huren langs de Ley
Den Haag

van
€ 845
tot:
€ 1.600

De Hoge Regentesse
Den Haag

van
€ 900
tot:
€ 1.150

Binck Kade
Den Haag

van
€ 312.850
tot
€ 1.314.850

De Loef, Loevesteinlaan huur
Den Haag

van
€ 845
tot:
€ 1.275

Harvest - Tiny House
Den Haag

Prijzen nog niet bekend

Haagse Houtzicht - Het Kleine Loo
Den Haag

van
€ 869
tot:
€ 1.050

CORBEILLE appartementen (Duinzigt)
Den Haag

van
€ 440.000
tot
€ 700.000

De Loef II, Loevesteinlaan huur
Den Haag

van
€ 860
tot:
€ 1.290

Kavels Park Madestein
Den Haag

van
€ 190.000
tot
€ 245.000

Zeezicht te Scheveningen, Den Haag
Den Haag

van
€ 1.560
tot:
€ 3.500

Huren aan Deltaplein
Den Haag

Prijzen nog niet bekend

Juliana van Stolberglaan
Den Haag

van
€ 1.020
tot:
€ 1.700

SANDT fase 3
Den Haag

van
€ 545.000
tot
€ 710.000

Fluitenkruid Ypenburg
Den Haag

Prijzen nog niet bekend

Noordoever
Den Haag

van
€ 194.000
tot
€ 700.000

Harvest
Den Haag

van
€ 670
tot:
€ 1.030

QM STUDIOS
Den Haag

Prijzen nog niet bekend

ABONNEREN OP NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen over Den Haag