De eerste toewijzing van Flair10 - Vroondaal heeft plaatsgevonden

08 juli 2022

Flair10 is een kleinschalig woon- & voorzieningencluster dat zal worden gebouwd op de hoek van de Madesteinweg, Boomaweg en Thomas Mannsingel in Vroondaal.

Hier worden 35 appartementen en 12 eengezinswoningen gerealiseerd. Flair10 komt te liggen aan een plein. Dit plein laat alles samenkomen en zorgt voor een gezellige ontmoetingsplek.

De initiële inschrijftermijn is gesloten; inschrijven als reserve-kandidaat is nog wel mogelijk!